Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                                    Dz 16
Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.

Ewangelia:                                                                                  J 15
Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej nienawidził. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Rozważanie:
Być księdzem, to kochać Boga i ludzi. Dla nich odprawiać pięknie Msze święte, mówić porywające kazania, serdecznie spowiadać, mądrze dzieci katechizować, z młodzieżą mieć przyjacielski kontakt – by zrozumieli, że Bóg jest Miłością.

Poezja:
powiedzieć ziemi
bez żalu jak w tańcu
nie zatrzymuj mnie nie zatrzymuj
mnie 
                                    
J. Pasierb, „Noli me tangere”