Biblioteka


6. NIEDZIELA PO WIELKANOCY  (9 V) 

6. NIEDZIELA PO WIELKANOCY


Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 10
Wtedy Piotr przemówił: „W każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, że dar Ducha Świętego zstąpił także na pogan. Wtedy Piotr rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Jan:                                                                                         1 J 4
Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.

Ewangelia:                                                                              J 15
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

Rozważanie:
Być prawdziwie księdzem, to znaczy mieć świadomość, że jesteśmy stworzeniami, które niosą skarb w glinianych naczyniach. I wszystko, nawet najcenniejsze, potrafią zepsuć, największą miłość zniszczyć, stracić, zmarnować, rozproszyć. I można nawet dobrze zacząć, a źle skończyć. Bo można się zaplątać, zawieruszyć, zbłądzić. Niezależnie od tego, czy się jest księdzem, czy się księdzem nie jest.

Poezja:
Panie, Ty mnie wyłowisz z ciemnego milczenia
Niby kropelkę wody z rzeki zapomnienia.
Na Twojej ręce znów będę jedyny
Po to dobyty z najdalszej głębiny,
Abym się z Tobą kłócił, godził, gadał,
Abym się w ogniach przed Tobą spowiadał,
Abym się w łzę przetopił, której nie odrzucisz
W bezimienności morze. A do siebie wrócisz.
                                                                    E. Bryll, Modlitwa