Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 16
Przysłuchiwała się nam też pewna kobieta imieniem Lidia. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. Została ochrzczona razem ze swym domem.

Ewangelia:                                                                              J 15
„Wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie”.

Rozważanie:
Daje do myślenia anegdota o Leonardzie da Vinci, który malując Ostatnią Wieczerzę, prawie na samym początku malował postać Jezusa. Ale, jak to on, malował jeden obraz lata całe. I gdy doszedł do Judasza, natrafił na twarz, która mu odpowiadała. Przyprowadził tego człowieka pod ścianę, a ten popatrzył na obraz i – rozpłakał się. Zaskoczony malarz spytał, co się stało. Usłyszał: „Tyś mnie już raz malował”. „Nie przypominam sobie” – odparł Leonardo. „Tak, gdyś malował Jezusa, ja ci pozowałem”.