Biblioteka


WTOREK 

WTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 16
Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i dom swój.

Ewangelia:                                                                            J 16
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał. Mówię wam: Pożyteczne jest dla was moje odejście”.

Rozważanie:
Trzeba budować swoją wiarę własnymi rękami. Trzeba przebudować to, co zostało zbudowane w nas przez naszych wychowawców. Trzeba przebudowywać wciąż to, co słuchamy, czytamy, oglądamy – od naszych duszpasterzy, myślicieli, przyjaciół. Przecież jesteś trochę inny niż oni. Inaczej widzisz, słyszysz, rozumiesz, doznajesz, przeżywasz Boga, który jest Miłością.