Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                                       Dz 18
Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.

Ewangelia:                                                                                                       J 16
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.

Rozważanie:
Ile w tobie z ojca, ile z matki? Ile wziąłeś od nich uśmiechów, mądrości, uroku, delikatności, wrażliwości? Ile w tobie siostry, ile w tobie brata? Ile w tobie z przyjaciół, kolegów, nauczycieli, profesorów? Ile cię nauczyli? Ileś od nich wziął? Jak bardzo się wtopili w ciebie, a ty w nich? Co cię w nich zachwyciło, oczarowało, zauroczyło? Ile w tobie dobra, mądrości wziętych od tych ludzi?
Ile w tobie zła? Przebiegłości, cwaniactwa, kłamstwa, oszustwa, interesowności? Ileś tego zebrał od twoich przodków, od swojego otoczenia? Ile się przylepiło do ciebie kłamstwa? Ileś nabrał pod swoje stopy oszustwa? Jakeś sobie ubabrał ręce interesownością? Ile małości w twoim myśleniu, głupoty, brzydoty, fałszu?