Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 18
Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą.

Ewangelia:                                                                             J 16 
„Będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek narodził na świat”.  

Rozważanie:
Przychodzisz do kościoła i stwierdzasz, żeś już tę Ewangelię słyszał, że już ją znasz – prawie na pamięć, że już wiesz, jakie będzie następne zdanie. Ale nie daj się zwieść tym wrażeniom. Bo ty dzisiaj jesteś inny. Za każdym razem jesteś inny – inna twoja sytuacja, inne przeżycia, nowe doświadczenia osobiste i społeczne, rodzinne i narodowe, polityczne i ekonomiczne. I inaczej te słowa Jezusa słyszysz, inaczej odbierasz, inaczej rozumiesz. Są odpowiedzią na inne, nowe pytania, które stanęły przed tobą, problemy które musisz rozwiązać, nową rzeczywistość, w której się musisz znaleźć.