Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                               Dz 18
Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Ewangelia:                                                                             J 16
„Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga”.

Rozważanie:
Czy można się modlić i być złym człowiekiem? Jeżeli ktoś się naprawdę modli, ten staje się wciąż coraz lepszym człowiekiem – prostszym, wrażliwszym, kochającym. Po prostu staje się podobny do Boga, którego spotyka na modlitwie. Utożsamia się z Nim. Jednoczy. A gdy mu się zdarzy, że coś źle zrobi, to szybko się połapie, zorientuje, nie brnie dalej. Bo gdy przystąpi do kolejnej modlitwy, spostrzeże się, że coś jest nie w porządku, że coś się nie zgadza – nie przystaje do Boga, którego spotyka.