Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 19
Powiedział Paweł: „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”.

Ewangelia:                                                                               J 16
„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.

Rozważanie:
Podstawowym elementem każdej modlitwy jest świadomość obecności Bożej. Jeżeli tego brak, to modlitwa nie jest modlitwą. Chociaż mówisz, chociaż odmawiasz, chociaż śpiewasz, chociaż recytujesz.

Poezja:
Wniebowstąpienie
to święto idących
wytrwale tworzących
szukających sensu

Wniebowstąpienie
to wielka pochwała
rąk nabrzmiałych bólem
pochylonych pleców
umysłów gorących
                                           J. Smolec, Wniebowstąpienie