Biblioteka


WTOREKWTOREK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 20
Paweł przemówił: „Nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej”.

Ewangelia:                                                                               J 17
„A to jest życie wieczne: Aby znali Ciebie, Jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”.

Rozważanie:
Jak budować królestwo Boże w sobie? Mówią nam: dobrymi uczynkami. Ale najpierw – myślami. Wyobrażeniami, uczuciami. Najpierw zachwytem. Z niego wyrośnie czyn. Na pewno.