Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 20
We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.

Ewangelia:                                                                               J 17
Jezus modlił się tymi słowami: „Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowałem ich w Twoim imieniu i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął”.

Rozważanie:
Potrzebujesz milczenia. Bo tylko w milczeniu usłyszysz Boga. Zobaczysz Jego światło. Dotkniesz Jego świętości. Bo tylko w milczeniu stajesz się bardziej człowiekiem.