Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 23
Następnej nocy ukazał mu (Pawłowi) się Pan i powiedział: „Odwagi! Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie, tak jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie”.

Ewangelia:                                                                               J 17
Jezus, podniósłszy oczy, modlił się: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”.

Rozważanie:
Za dużo w kościele pieśni. Za głośno organy. Za częste recytacje. Za natrętne modlitwy. W ogóle za głośno, za hałaśliwie, za ciasno, za jasno.