Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 25
Festus przedstawił sprawę: „Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje”.

Ewangelia:                                                                               J 21
Jezus powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz mnie” i rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje”.

Rozważanie:
Co to znaczy „opoka”? Jak funkcjonuje opoka? Co powoduje, że opoka jest opoką? Na to pytanie daje odpowiedź scena po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Genezaret: „Piotrze, czy miłujesz mnie więcej niż ci?” Piotr dlatego był opoką, bo więcej miłował.
I to, co rośnie na tej opoce – czyli Kościół – polega na miłości. Jeżeliby nie było w nim miłości, to nie byłby Kościół. To byłaby świetna organizacja, instytucja czy urząd, ale nie Kościół Chrystusowy.