Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 28
Paweł przez dwa lata pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.

Ewangelia:                                                                               J 21
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.
 

Rozważanie:
Jak reagujesz, gdy zapadnie cisza w kościele? Gdy umilkną organy? Gdy przestaną ludzie śpiewać? Gdy ksiądz zakończy modlitwy? Czy uważasz, że to już czas, aby opuścić kościół? Może nawet gwałtownie. Albo przynajmniej z pośpiechem.