Biblioteka


OKRES ZWYKŁY 

Okres zwykły

    
     To jest czas po Zesłaniu Ducha Świętego. Jeszcze raz, po raz któryś w życiu, przystępujemy do czytania i słuchania Pisma Świętego. To jest inne czytanie niż w Adwencie, inne niż w okresie Bożego Narodzenia, inne niż w Wielkim Poście, inne niż w Wielkanoc. Teraz już wiemy wszystko dobrze. Teraz możemy ogarnąć całość, podsumować życie Jezusa, spojrzeć na nie jakby syntetycznie – stwierdzić, że jest zgodne z najważniejszą prawdą o tym, że Bóg z miłości stworzył człowieka i towarzyszy mu na każdym kroku. Teraz słuchamy, jak Jezus naucza: „Czyż dwóch wróbli nie sprzedają za grosz na rynku, a żaden z nich nie spadnie bez woli Ojca waszego, który jest w niebiesiech”. Że drożsi jesteśmy niż wiele wróbli. Słuchamy przypowieści o tym, że Bóg jest jak skarb znaleziony w roli, jest jak perła najpiękniejsza znaleziona, odkryta przez zbieracza pereł. Że Bóg jest jak ten ojciec, który czeka na syna marnotrawnego. Bo odszedł i stracił wszystko, co otrzymał od Ojca. Ale wraca i jest przyjęty jak najbardziej umiłowane dziecko.