Biblioteka


WTOREK 
WTOREK

Syracydes:                                                                            Syr 2
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia.

Jakub:                                                                                    Jk 1
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie,a nic nie posiadacie.

Ewangelia:                                                                             Mk 9
W drodze bowiem posprzeczali się między sobą.

Rozważanie:
Apostolowie sprzeczają się pomiędzy sobą, kto z nich jest pierwszy. Co oni rozumieli pod słowem „pierwszy”? Może świętszy, mądrzejszy? Lepiej rozumiejący naukę Jezusa? Nonsens. Gdyby lepiej rozumieli Jezusa, to nie byłoby przepychanki. A więc o co im chodziło? Może – kto ma największy wpływ na Jezusa? Kto Mu najbliższy? Kto przez Niego wyróżniany? Ale i w tej wersji musimy stwierdzić: oni nie rozumieli Jezusa w ogóle. Ale czy my nie jesteśmy do nich podobni?

Poezja:
Tęsknię za Tobą, Boże,
pragnę Ciebie jak ziemia.
Odkryłem Twoją miłość
w niepojętych przestrzeniach.
                   M. Skwarnicki, Hymn o miłości