Biblioteka


PIĄTEK PIĄTEK

Syracydes:                                                                 Syr 6
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj!

Jakub:                                                                           Jk 5
Wasze „tak” niech będzie „tak”, a „nie” niech będzie „nie”.

Ewangelia:                                                                            Mk 10
„Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”.

Rozważanie:
My jesteśmy stworzeni „do”. Dla kobiety to jest mąż i dziecko, dla mężczyzny to jest żona i dziecko. A jeżeli na nikogo nie natrafisz, kogo byś prawdziwie pokochał, który by ciebie pokochał? A jeżeli na nikogo nie natrafisz, kogo byś ty pokochała, kto by cię prawdziwie pokochał? To widocznie Bóg powołuje ciebie do innego szczegółowego zadania.