Biblioteka


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY


Księga Powtórzonego Prawa:                                                   Pwt 4
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.

Paweł:                                                                                        Rz 8
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, możemy wołać „Abba, Ojcze!”

Ewangelia:                                                                                 Mt 28
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Rozważanie:
A więc dziękujemy Ci, Boże, za to, żeś nas stworzył. Że nam towarzyszysz każdą sekundą naszego życia. Że nas kochasz. Chociaż mówią, że za miłość się nie dziękuje. Ale niechże raz będzie wyjątek. Dziękujemy Ci za miłość ku nam. Ku mnie.

Poezja:
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie,
która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem,
które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to czego pojąć nie mogę – nie jest nigdy złudzeniem
za to, że milczysz.
                                                                                                     J. Twardowski, ***