Biblioteka


PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK

Syracydes:                                                                            Syr 17
Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości.

Piotr:                                                                                       1 P 1
Chociaż Go nie widzieliście, miłujecie Go, teraz także nie widząc wierzycie w Niego, wierząc zaś ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz.

Ewangelia:                                                                               Mk 10
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”

Rozważanie:
My się szybko starzejemy. A starzeć się, oznacza – przywykać, kiwać głową, zgadzać się.
Charakterystyką dziecięcego podejścia do świata jest zdziwienie, oburzenie, protest. Wynika to z prostoty widzenia świata. Przykładem – bajka o królu, który szedł nago po ulicy, ale wszyscy uważali, że idzie w pięknym stroju królewskim i z koroną na głowie. Aż trzeba było dziecka, które powiedziało: „Przecież król jest nagi”.

Poezja:
tramwaj goni nas na ulicy
odchodzą laski i okulary
nie ma juz czasu teraźniejszego
ciemność trzyma rękę na klamce
    A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości