Biblioteka


UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁAUROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 24
Oto Krew przymierza, które Pan zawarł z wami.

Paweł:                                                                                       Hbr 9
Chrystus jest Pośrednikiem nowego przymierza.

Ewangelia:                                                                                Mk 14
„Bierzcie, to jest Ciało moje. To jest moja Krew Przymierza”.

Rozważanie:
Jezus wychodzi na nasze ulice. Chociaż idzie drogą przysypaną kwiatami, wie, że pod nimi jest proch, błoto, wykroty. Idzie wśród tych, co ze śpiewem na ustach, ale wie, że są tacy, którzy stoją oparci o mury i patrzą obojętnie, czasem pogardliwie na Jego procesję. A wśród tych, którzy z tęsknotą wyglądają przez okno, bo sił im brak, żeby wyjść, są i tacy, którzy z trzaskiem zamykają okna, choć On woła do wszystkich jak do Zacheusza: „Dziś chcę być w twoim domu”.

Poezja:
Głodny chodzę po mieście.
Idę głodny przez życie.
Słyszałem, że w Twoim domu
wyborną trzymasz pszenicę.
Słyszałem, że słowo Twoje
jest sytym prawdy miodem.
Przychodzę do Twego domu
Człowiek zmęczony głodem.
                                                  M. Skwarnicki, Introit