Biblioteka


PIĄTEK PIĄTEK


Syracydes:                                                                                              Syr 44

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych.

Piotr:                                                                                                         P 4
Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był wielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Ewangelia:                                                                                               Mk 11
„Czyż nie jest napisane: «Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów»? Lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

Rozważanie:
Prosimy, ukazuj się nam. Objawiaj się nam. Daj nam odczuwać Twoją obecność. Zwłaszcza gdy nam jest ciężko. Daj, byśmy Cię rozumieli. Twoje kierownictwo naszym życiem. Twoje prowadzenie nas przez życie. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą wielkie cierpienia, ale i wielkie radości.