Biblioteka


PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK

Tobiasz:                                                                             Tb 1
Tobiasz zostal wzięty do niewoli. Znajdując się wszakże w niewoli, nie opuścil drogi prawdy.

Piotr:                                                                                  2 P 1
Wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Ewangelia:                                                                         Mk 12
Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”.

Rozważanie:
My nie przychodzimy do kościola na kazanie. My przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą. Gdzie Jezus czyta Pismo Święte i objaśnia w Ewangelii. Poucza nas, jak żyć. My przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą, aby być życiowo mądrzejszym – uczyć się od Chrystusa odwagi.