Biblioteka


WTOREK  WTOREK


Tobiasz:                                                                                Tb 2
Nie szemrał przeciw Bogu, że go dotknęło nieszczęście ślepoty, lecz pozostał nieporuszony w bojaźni Bożej, składając Bogu dzięki przez wszystkie dni swego życia.

Piotr:                                                                                     2 P 3
Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.

Ewangelia:                                                                            Mk 12
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Rozważanie:
Trzeba, ażeby Ewangelia była radosną nowiną dla każdego pokolenia, dla każdego z nas. Żeby się nigdy nie zestarzała, nigdy nie znudziła, nie spowszedniała. Żebyśmy wciąż w niej odkrywali nowe mądrości, nowe piękności. Żeby była źródłem naszych zachwytów.