Biblioteka


CZWARTEK  

CZWARTEK


Tobiasz:                                                                             Tb 7
A wziąwszy prawą rękę swej córki, włozył ją w prawą rękę Tobiasza, mówiąc: „Niechaj Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba będzie z wami, niechaj was połączy i niechaj rozleje na was swoje pełne błogosławieństwo!”

Paweł:                                                                                2 Tm 2
Jeżeliśmy bowiem z nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy.

Ewangelia:                                                                         Mk 12
„Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.

Rozważanie:
Idziesz wciąż ku Niemu, przebijając się przez zwały swojej głupoty, słabości, grzeszności, chciwości, wygodnictwa. A przecież wciąż idziesz. Co raz się budzisz, bo co raz Bóg cię dotyka. Co raz się spostrzegasz, żeś zabłądził, że to nie ta droga, nie te labirynty, że bierzesz plewy zamiast ziarna.
Ale przecież wciąż ku Niemu idziesz.