Biblioteka


SOBOTA  

SOBOTA


Tobiasz:                                                                                Tb 12
Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam wyświadczył.

Paweł:                                                                                   2 Tm 4
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Ewangelia:                                                                            Mk 12
„Z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła i zaszczytne miejsca”.

Rozważanie:
Tak bardzo nudno budować swój wizerunek w oczach ludzi. Tak bardzo upokarzająco starać się, by ludzie mieli dobrą o tobie opinię. Tak bardzo tragicznie budować ołtarz ku swojej czci. Bo wtedy cię nie ma. Bo wtedy nie jesteś autentyczny, nie jesteś prawdziwy. Bo wtedy nie robisz tego, co uważasz, że robić się powinno, tylko to, co ludziom się podoba.
Gdy budujesz ołtarz dla siebie, wiedz o tym, żeś się zgubił, zniszczył, przepadłeś.