Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Paweł:                                                                                      2 Kor 1
Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia, Ten który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce.

Księga Królewska:                                                                   1 Krl 17
Potem Pan skierował do niego to słowo: Odejdź stąd.

Ewangelia:                                                                                Mt 5
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Rozważanie:
Chyba z wszystkich wad ludzkich najbardziej upokarzająca jest chciwość. Tuż obok znajduje się zbytnia oszczędność. Tak przykro jest spotkać się z ludźmi, którzy oglądają każdy grosz z dwóch stron, zanim go wydadzą.

Poezja:
Panie naucz nas się modlić
opraw w uśmiech pogodny
godziny czarnych zamyśleń
i pozwól perły radości
wyławiać z muszli różowych
naucz nas psalmów wezbranych Twą chwałą
byśmy byli jak czułe fale
szepczące złote pacierze
u stóp wieczności
                       Z. Ławrynowicz, Panie naucz nas się modlić