Biblioteka


WTOREKWTOREK


Paweł:                                                                                2 Kor 1
Syn Boży, Chrystus Jezus, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak”. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen”.

Księga Królewska:                                                             1 Krl 17
Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni.

Ewangelia:                                                                          Mt 5
„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Rozważania:
Mówią o Polakach, że są bardzo gościnni. I tak to jest. Gdy przychodzi gość, nikt się go nie pyta, czy jadł kolację, obiad, śniadanie, tylko proponuje mu się jakiś posiłek – choćby herbatę, sok czy kanapkę. Od razu, natychmiast. Wtedy jesteśmy blisko Piasta, który przyjął nieznanych gości chlebem i mlekiem, nie wiedząc zresztą, że to aniołowie. Wtedy jesteśmy blisko bezinteresowności, która jest warunkiem miłości.