Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Paweł:                                                                                 2 Kor 12
Z siebie samego nie będę się chlubił. Chyba że z moich słabości.

Księga Kronik:                                                                     2 Krn 24
Wtedy Duch Boży zstąpił na Zachariasza.

Ewangelia:                                                                            Mt 6
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi”.

Rozważanie:
A doczekaliśmy się tego, że na naszych oczach gdzieś na świecie sędziowie skazują na śmierć więźniów politycznych, oprawcy wyrywają paznokcie, wsadzają do celi, gdzie woda stoi po kolana, i wymuszają zeznania.