Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 12
Bóg rzekł: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą”.

Księga Królewska:                                                                 2 Krl 17
Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich.

Ewangelia:                                                                              Mt 7
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”.

Rozważanie:
Tak Bóg nas stworzył – że my dorośli musimy wychowywać pokolenie dzieci i młodzieży. Żeby i oni mogli być dorosłymi. Do tego potrzebna rodzina, ale i również przedszkole, szkoła. Średnia szkoła, wyższa szkoła.
Tylko przy takiej pracy dorośli mogą i muszą wychowywać siebie samych. W przeciwnym razie nie ma mowy o wychowaniu.

Poezja:
Jesień ma złotą pogodą się głosi
O pełnym ciszy, łagodnym wieczorze,
I rozczulone serce moje wznosi
Okrzyk zachwytu: „Bóg Ci zapłać, Boże!” 
                                                  
 L. Staff, Radość