Biblioteka


WTOREKWTOREK


Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 13
Niechaj nie będzie sporu między nami, bo przecież jesteśmy krewnymi.

Księga Królewska:                                                                 2 Krl 19
Wysłuchałem tego, o co modliłeś się do mnie.

Ewangelia:                                                                              Mt 7
„Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

Rozważanie:
Być nauczycielem, to troszczyć się o los swoich wychowanków, o ich poziom intelektualny, moralny, o ich postawę duchową. Podjąć trud poznania ich. Oceniać możliwości i niemożliwości. Obserwować z radością ich piękno, wzloty, zachwyty, odwagę, prawdę. Odkrywać z przerażeniem ich słabości, upadki, tchórzostwo, kłamstwo. Stawać w ich obronie, tłumaczyć, usprawiedliwiać. Prosić i ostrzegać, upominać i karać. Wpatrywać się, wsłuchiwać się w ich rodziców, widząc i słysząc poprzez nich dzieci. A gdy już z tymi dziećmi zwiążesz się tak głęboko jak matka i ojciec – to żegnać ich, gdy odchodzą, prawie nie oglądając się za siebie.

Poezja:
Duszą spokojną wstecz się nie oglądam
Za przeszłym dobrem, które już nie wróci,
I w swej radości niczego nie żądam,
Tylko dziwuję się, że radość smuci. 
                                                
L. Staff, Radość