Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 15
Nie obawiaj się, bo Ja jestem twoim obrońcą.

Księga Królewska:                                                                 2 Krl 22
Król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pana, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

Ewangelia:                                                                              Mt 7
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach”.

Rozważanie:
Być nauczycielem, to również znaczy wskazywać drogi, po których można się poruszać w świecie przyrody i kultury, nauki i sztuki, przemysłu i handlu, zagadnień społecznych i politycznych. – Być nauczycielem, to znaczy być mędrcem.