Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Księga Rodzaju:                                                                                      Rdz. 16

Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą.

Księga Królewska:                                                                                 2 Krl 24
Jojakin czynił to, co złe w oczach Pana. Zupełnie tak, jak jego ojciec.

Ewangelia:                                                                                                Mt 7
„Wielu powie Mi w owym dniu: «Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? I nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę. «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!»”.

Rozważanie:
Być nauczycielem, to nie sprawa, ile otrzymuje się za pracę pieniędzy. Ale to robota gigantyczna. Przerastająca człowieka w sposób absolutny. W ciągłym stresie, który wynika z poczucia, że się nie dopełnia swoich obowiązków, że nie dość starannie przygotowuje się lekcję, z którą się idzie do klasy, że brak wszystkiego, a najbardziej indywidualnych rozmów z dziećmi, indywidualnych odwiedzin w domach, wycieczek, spotkań. Że brak bezpośrednich kontaktów. A to wszystko jest nieosiągalne przez brak czasu.