Biblioteka


WTOREKWTOREK


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 19
Aniołowie przynaglali Lota: „Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął”.

Amos:                                                                                   Am 4
Przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym.

Ewangelia:                                                                           Mt 8
Przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj”.

Rozważanie:
To, czego koniecznie trzeba, to nieustannego dialogu z młodzieżą. A podstawą jest, żeby się starsze pokolenie jej nie bało. Aby się nie bało, że młodzież ich wykpi, wyśmieje, obrazi, że będzie arogancka, chamska, brutalna. Będą na pewno rzeczowi. I trzeba się tego dopatrzeć w ich sformułowaniach, czasem nawet groteskowych.