Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 22
Anioł Pański zawołał do niego: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego”.

Amos:                                                                                   Am 7
Pan rzekł do mnie: „Idź, prorokuj do narodu mego”.

Ewangelia:                                                                           Mt 9
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.

Rozważanie:
Nie zrozumieli słów Jezusa. I my też wciąż czegoś nie rozumiemy z nauk Jezusa. Wciąż do nas mówi. A my często nie jesteśmy lepsi od faryzeuszów.