Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Rodzaju:                                                                  Rdz 23
Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił.

Amos:                                                                                   Am 8
Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pana, lecz go nie znajdą.

Ewangelia:                                                                           Mt 9
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.

Rozważanie:
Przekonujesz się w dawaniu, że nie ubożejesz, gdy się dzielisz, że nie tracisz, ale wprost przeciwnie. Wciąż rośnie w tobie poznanie prawdy, wybuchają odkrycia, pomysły, inicjatywy, wydobywa się z ciebie dobroć, serdeczność, czułość, wrażliwość – o której nie przypuszczaliśmy, że w nas drzemie.