Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Księga Rodzaju:                                                              Rdz 41
Zostaniecie przy życiu, bo ja czczę Boga.

Ozeasz:                                                                           Oz 10
Posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość.

Ewangelia:                                                                      Mt 10
„Idźcie i głoście: Bliskie jest królestwo niebieskie”.

Rozważanie:
Mówi się dużo na temat chrześcijańskich partii politycznych, chrześcijańskich rządów. A my nie chcemy nikogo pytać, czy są ochrzczeni, czy chodzą na Msze w niedziele i święta. My chcemy ich rozpoznawać, tak jak Jezus nas nauczył: „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”.