Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Rodzaju:                                                              Rdz 46
Rzucił mu się na szyję: „Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz”.

Ozeasz:                                                                           Oz 14
Mówcie do Niego: „Przebacz nam całą naszą winę”.

Ewangelia:                                                                      Mt 10
„Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie”.

Rozważanie:
Tak byłbym bardzo ciekawy, co by św. Franciszek robił, gdyby nie odszedł od kupiectwa, tylko pracował w dalszym ciągu w charakterze kupca. Jak wyglądałoby jego życie, gdyby po ojcu odziedziczył sklep z materiałami ubraniowymi.