Biblioteka


15. NIEDZIELA ZWYKŁA 15. NIEDZIELA ZWYKŁA


Amos:                                                                                 Am 7
Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków.

Paweł:                                                                                Ef 1
Wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Ewangelia:                                                                         Mk 6
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać.

Rozważanie:
Spożywać Jego Ciało, pić Jego Krew – to w tamtych czasach znaczyło przyjąć Jego naukę i Jego życie – przyjmować Jego nauczanie, za które gotów był ponieść śmierć. A uczył, że Bóg kocha nie tylko Żydów, ale każdego człowieka, wobec tego każdy z nas powinien kochać tak jak On, wszystkich. I niektórzy powiedzieli: „Trudna jest ta mowa i któż jej słuchać może”. I odeszli. Bo faktycznie taka miłość jest trudna.

Poezja:
Ty który śmieszne kawki
nauczyłeś latać
                                   
A. Ziemianin, Modlitwa mojego wieku