Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 1
Ale im więcej go uciskano, tym bardziej się rozrastał.

Izajasz:                                                                                     Iz 1
Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość.

Ewangelia:                                                                                Mt 10
„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, nie utraci swojej nagrody”.

Rozważanie:
Życzę ci, żebyś w czasie wakacji milczał. A przynajmniej – żebyś więcej milczał. Żebyś sobie zastrzegł, zawarował – że w czasie wakacji nie mówisz. Dokładniej biorąc – mniej mówisz. Mówisz tylko to, co potrzeba. Z uśmiechem, z dobrocią, serdecznością – ale milczysz. Abyś sobie obiecał, że nie będziesz brylował, bawił towarzystwa, popisywał się dowcipami, opowiadał wszystkim i wszystko, co myślisz, co robisz, jak żyjesz, kogo spotkałeś i co masz zamiar dalej robić.

Poezja: 
Ty który jesteś z tego
i nie z tego świata

                                 A. Ziemianin, Modlitwa mojego wieku