Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 11
Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana.

Izajasz:                                                                                     Iz 38
Oto dodam do twego życia piętnaście lat.

Ewangelia:                                                                                Mt 12
Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Faryzeusze rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”.

Rozważanie:
Czy trzeba odejść, aby zobaczyli?
Czy trzeba się pożegnać, aby zatęsknili?
Czy trzeba się odwrócić, żeby popatrzyli?
Czy trzeba umrzeć, żeby zrozumieli?