Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Księga Wyjścia:                                                                       Wj 12
Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana.

Micheasz:                                                                                  Mi 2
Biada tym, którzy planują nienawiść i obmyślają zło.

Ewangelia:                                                                                Mt 12
Faryzeusze wyszli i odbyli naradę, w jaki sposób Go zgładzić.

Rozważanie:
Nie trwamy przy Nim, bo się Nim nie zachwycamy.
Nie zachwycamy się Nim, bo Go nie znamy.
Nie znamy Go, bośmy Go nie spotkali.
Nie spotkaliśmy Go, bo nam się nie chciało.
Nie chciało nam się Go spotkać, bośmy za leniwi, by sięgnąć wyżej, spojrzeć dalej.