Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Wyjścia:                                                                     Wj 14
Pan rzekł: „Czemu głośno wołasz do Mnie?”

Micheasz:                                                                                Mi 6
Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie; pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim.

Ewangelia:                                                                              Mk 12
Nauczycielu, chcieliśmy jakiś znak widzieć od Ciebie.

Rozważanie:
Trzeba, żebyś widział siebie.
Trzeba, żebyś słyszał siebie.
Trzeba, żebyś przeżywał swoje istnienie.
Bo możesz przejść przez życie i nawet
tego nie zauważysz, żeś żył.
I z przerażeniem zobaczysz swój koniec.