Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                                     Wj 19
Oto Ja przyjdę do ciebie, będę rozmawiał z tobą.

Jeremiasz:                                                                              Jr 2
Opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby wykopać sobie cysternę.

Ewangelia:                                                                              Mt 13
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Rozważanie:
Wysoką nam poprzeczkę postawiłeś. I każdy musi przez nią przeskoczyć, przeleźć, przewspinać się. Na ile stać go na to. Na ile potrafi. Ale przejść. Każdy musi ją pokonać. Najlepiej rzutem na taśmę, radosnym przeżyciem – przez akt przebaczenia, przez gest przeproszenia. Choć nie zawsze rozumiemy do końca, o co Ci chodzi.