Biblioteka


17. NIEDZIELA ZWYKŁA 17. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Królewska:                                                             2 Krl 4
Podaj ludziom i niech jedzą.

Paweł:                                                                                 Ef 4
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Ewangelia:                                                                          J 6
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami.

Rozważanie:
Tak nas Bóg wymyślił, że wychowaniu młodego pokolenia dorośli muszą poświęcić masę czasu, trudu, wysiłku, energii. Tak nas Bóg wymyślił, że to jest bardzo ważny okres nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych.

Poezja:
Jestem przy tobie
we wszystkim czego nie dostrzegasz
                                                                B. Ostromęcki, ***