Biblioteka


WTOREKWTOREK


Księga Wyjścia:                                                                  Wj 33
Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech.

Jeremiasz:                                                                           Jr 14
W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś wszystko.

Ewangelia:                                                                           Mt 13
„Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego”.

Rozważanie:
Jeżeli jest jedna dziewczyna, która decyduje się uczyć w szkole, jedna taka dziewczyna na miasto, która nie myśli w kategorii pieniędzy, tylko tego, co jej w duszy gra, i decyduje się na tę drogę, jedną z najtrudniejszych dróg, jaką sobie można wybrać w życiu, to można nie utracić wiary w człowieka.

Poezja:
Jestem przy tobie
we wszystkim czego się nie spodziewasz 
                                                  
 B. Ostromęcki, ***