Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                                  Wj 40
Wykonał wszystko tak, jak mu Pan nakazał uczynić.

Jeremiasz:                                                                           Jr 18
Rzekł Pan: „Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy w moim ręku”.

Ewangelia:                                                                           Mt 13
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze, zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju”.

Rozważanie:
Trzeba, żeby społeczeństwo miało szacunek dla nauczycieli. Żeby w naszych domach nie padały zdania dezawuujące nauczycieli: „E, tam, co on ma do gadania. Co ona ma do rozkazywania. Co ma do pouczania”. Jeżeli nie będziemy budowali autorytetów, to później nie miejmy pretensji, że mamy trudności w wychowywaniu.

Poezja:
która uchyla
żelazne monety na powiekach 
                                         
 B. Ostromęcki, ***