Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Księga Kapłańska:                                                               Kpł 25
Będziecie święcić pięćdziesiąty rok. Oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców.

Jeremiasz:                                                                           Jr 26
Posłał mnie Pan do was, by głosić do wszystkich uszu wszystkie te słowa.

Ewangelia:                                                                           Mt 14
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel! On powstał z martwych”.

Rozważanie:
Oby dziewczętom i chłopcom podejmującym pracę w szkole nie przygasł zapał. Oby z twórców nie stali się zrutynizowanymi robotnikami. Oby płonęli tak całe życie jak płoną na początku.