Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Księga Liczb:                                                                        Lb 11
Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud.

Jeremiasz:                                                                            Jr 28
Pan cię nie posłał, ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieję.

Ewangelia:                                                                            Mt 14
Jezus oddalił się na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.

Rozważanie:
Czy chciałbyś stanąć przed twoimi nauczycielami ze szkoły średniej – czy żyją, czy umarli – i popatrzeć im w oczy?

Poezja:
Zapomnieć snadniej. Przebacz, Panie:
za duży wiatr na moją wełnę;
ach, odsuń swoją straszną pełnię,
powstrzymaj flukty w oceanie; 
                                              K. I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich