Biblioteka


WTOREKWTOREK


Księga Liczb:                                                                        Lb 12
Twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte.

Jeremiasz:                                                                            Jr 30
Nikt nie troszczy się o twoją sprawę, nie ma lekarstwa, aby cię uzdrowić. Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie, nie szukają już ciebie.

Ewangelia:                                                                            Mt 14
„Odwagi. Ja jestem, nie bójcie się”.

Rozważanie:
Być nauczycielem, to nie tylko: to żadne pieniądze, to nie tylko robota gigantyczna, przerastająca absolutnie człowieka. Ale to ciągłe poczucie, że nie dopełnia się obowiązków, które powinny być wykonane. Bo wciąż czekają indywidualne rozmowy, odwiedziny w domach. I spotkania. I wycieczki. I towarzyszenia w imprezach. Na to wszystko wciąż brak czasu, brak czasu, brak czasu. Ale zostają wyrzuty sumienia.

Poezja:
toć widzisz: jestem słaby, chory,
jeden z Sodomy i Gomory; 
                                       K. I. Gałczyński, Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich