Biblioteka


ŚRODAŚRODA


Księga Liczb:                                                                        Lb 13
Będziecie pokutować za winy.

Jeremiasz:                                                                            Jr 31
Ukochałem cię odwieczną miłością. Dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

Ewangelia:                                                                            Mt 15
A oto kobieta kananejska wołała: „Ulituj się nade mną!” Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie jak chcesz”.

Rozważanie:
Szkoła to nie dekoracja, w której udajemy normalne życie. Szkoła to konkretne warunki, mające przedłużenie w dorosłym życiu. Szkoła to nie zabawa w życie, ale autentyczne wykuwanie osobowości na ludzi uczciwych, prawych, punktualnych, odpowiedzialnych, ludzi z własną godnością i szacunkiem dla innych. Szkoła to nie udawanie życia, na końcu której można by powiedzieć: A teraz wreszcie zaczniemy naprawdę żyć. Nic z tego. Gdy odpisywałeś, czekałeś na podpowiedzenie, gdy wykręcałeś się z obowiązków, gdy kłamałeś – będziesz dalej tak samo postępował w życiu.