Biblioteka


19. NIEDZIELA ZWYKŁA  (8 VIII)19. NIEDZIELA ZWYKŁA


Księga Królewska:                                                                1 Krl 19
„Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga”.

Paweł:                                                                                    Ef 4
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz ze wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.

Ewangelia:                                                                             J 6
„Jam jest chleb życia. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Rozważanie:
Protest młodzieży to nie czysta negacja świata dorosłych. To nowa kultura, nowy styl życia, nowe widzenie świata, nowy porządek, który chcą wprowadzić. A domagają się porządku godnego człowieka. Chcą, żeby nowy człowiek był uczciwy, sprawiedliwy, tolerancyjny. Tacy chcą sami być i tak chcą świat urządzić.

Poezja:
Cóż mi, Panie, żem lepszy od cieni? W ich tłumie
ognia Twoich objawień rozróżnić nie umiem
od cieni, które we mnie i wśród których błądząc
jestem sercem ciemności i ciemności żądzą.
K. K. Baczyński, Psalm 3. O łasce